Despatx d’Advocats a Esplugues de Llobregat dedicat a divorcis, laboral, família, consumidors i usuaris, mercantil, fiscal i penal.

Ad Legem Abogados és un despatx multidisciplinar situat a la localitat d’Esplugues de Llobregat, compost per joves advocats i una xarxa àmplia de col·laboradors que fan possible que els serveis oferts per la nostra firma suposin un assessorament integral d’alt valor afegit.

La filosofia del nostre despatx és atendre els interessos dels nostres clients sota una premissa bàsica: l’ètica. No ens agrada descriure’ns amb termes com a professionals, solvents o competents, ja que aquests són els requisits mínims que qualsevol client ens exigeix ​​i complim. Preferim diferenciar-nos pel nostre compromís amb l’ètica i la deontologia professional. Per això, en el nostre despatx trobarà la millor solució als seus problemes legals, sigui aquesta una solució judicial o una solució pactada entre les parts en conflicte. Creiem fermament en que els problemes es poden resoldre més enllà d’un procés judicial, sent aquesta la via que utilitzem sempre que els interessos de les parts siguin diametralment oposats.

Subscriu-te al nostre butlletí:

[mc4wp_form]

Dret de Persona i Família

Assessorament jurídic en procediments de divorci, modificacions de mesures contingudes en conveni regulador i en procediments d’incapacitat.

Dret Mercantil

Assessorament i Defensa jurídica en qualsevol situació en què es vegi involucrada la seva empresa en relació amb els stakeholders (Proveïdors, Clients, Creditors, etc.), els stockholders (Socis) i els administradors de la societat.

Dret de Consumidors i Usuaris

Assessorament jurídic en les relacions contractuals entre comerciant o prestador de serveis i consumidor.

Dret Laboral

Assessorament i Defensa Jurídica d’empreses i treballadors en matèria laboral, seguretat social, altres administracions laborals i prevenció de riscos laborals.

Dret Penal

Assessorament i Defensa jurídica en procediments per delictes o faltes.

Dret Fiscal i Financer

Assessorament a empreses i persones físiques en l’àmbit tributari.

Gestió de nòmines

Gestió i tramitació de nòmines, assegurances socials i altres documents de gestió laboral.

Sergi Gil Bezana

Sergi Gil Bezana

Advocat soci fundador

Assessorament i defensa legal a empreses i particulars en matèria mercantil i en Dret dels consumidors i usuaris.

sergi.gil@adlegemabogados.com

Javier Martínez Martínez

Javier Martínez Martínez

Advocat Soci Fundador

Assessorament i defensa legal de particulars en matèria de Dret de família i Penal.

javier.martinez@adlegemabogados.com

MISIÓ

La importància dels advocats en la societat actual adquireix cada cop més rellevància donada l’embolic normativa a què estem sotmesos i el ràpid procés de canvi d’aquesta.

Així, la funció de l’advocat es tradueix, d’una banda, en una figura clau en la consecució dels interessos i expectatives dels seus clients, i d’altra clarificar i assessorar jurídicament als mateixos, tot això sense oblidar la seva funció crítica davant la tasca legislativa.

Des Ad Legem Advocats creiem fermament que la tasca principal de l’advocat és la d’assessorar amb caràcter preventiu als seus clients abans de qualsevol contenciós que pugui sorgir, amb la finalitat de reduir els seus riscos i fins i tot evitar-los. En aquest sentit, pensem que la via conciliadora com a alternativa a la resolució de conflictes és una bona eina per a satisfer els interessos i expectatives de les parts; una via en la qual apostem fermament a Ad Legem Abogados, tenint molt present que en cas d’inviabilitat d’aquestes mesures alternatives optem per la judicialització del conflicte, com a mesura final per a la satisfacció dels interessos dels nostres clients.

VISIÓ

En Ad Legem Advocats identifiquem els interessos dels nostres clients acomodant i fins i tot superant les seves expectatives, oferint per a això un servei legal ad hoc, personal i a mida. Per això creiem en la importància de conèixer el problema concret i les circumstàncies que envolten als nostres clients, per abordar les possibles solucions de manera més eficaç.

VALORS

En el nostre despatx es fomenta l’ètica en les nostres actuacions, el respecte, el compromís i el treball en equip, tot això amb la finalitat de garantir la qualitat, celeritat i eficàcia en el nostre assessorament, element vertebrador dels nostres serveis. Fem especial èmfasi en:

  • El secret professional.
  • La independència en les nostres actuacions.
  • La deontologia professional.

Des Ad Legem Advocats creiem en la proximitat i el tracte humà envers els nostres clients, el que ens permet assolir una relació de confiança a llarg termini.